Projektipankkien evoluutio 90-luvulta tähän päivään

Projektipankilla tarkoitetaan tässä blogissa pilvipalvelua, joka on tarkoitettu rakennusprojektien tiedon jakamiseen.

1990-luku. Internet yleistyy

Projektipankkien perimmäinen ajatus oli- ja on edelleen - tietojen keskittäminen yhteen paikkaan, josta se olisi koko projekti- ja sidosryhmien saatavilla.

Internetin yleistymisen myötä piirustuksia ei tarvinnut enää välittää paperi- tai muovikopioina kopiolaitoksien kautta. Tuli uusia tapoja, kuten sähköposti. Sähköpostin suurin ongelma oli aluksi se, että sillä ei voinut siirtää suuria liitetiedostoja. Projektipankit tarjosivat tähän ratkaisun.

Projektipankin tarjosivat ratkaisun suurempienkin tiedostojen siirtämiseen ja sen, että muut projektijäsenet saattoivat ladata dokumentin, jos se oli heille tarpeellinen. Tietoja alettiin keskittämään yhteen paikkaan. Tiedostojen lisääminen oli vielä varsin vaivalloista ja hidasta. Jokainen siirrettävä tiedosto piti valita erikseen ja internet yhteydet varsin hitaita.

Myös työmaapäiväkirja ja turvallisuusmittaukset tulivat osaksi projektipankkeja. Osa vanhemmista mestareista vastusti projektipankkeja ja sähköisiä lomakkeita koska muutos aikaisempaan oli varsin suuri. Näin vaikka projektin kaikki piirustukset toimitettiin työmaalle myös tulostettuna. Tulosteita jaettiin tyypillisesti kaikille suunnittelijoille, valvojalle ja tilaajalle.

Myöhemmin myös sähköinen kilpailutus tuli osaksi projektipankkeja. Tämä vähensi suuresti tarvetta jakaa kilpailutusdokumentteja myös paperilla.

2000-luku. Lisää projektipankkeja

Projektipankkien yleistyminen tarkoitti sitä, että myös tulostustilaukset tehtiin projektipankkien kautta ja projektipankin omistaja saattoi vaikuttaa siihen mihin kopiolaitokseen tilaukset lähetetään. Tämä johti siihen, että kopiolaitokset alkoivat kehittämään omia projektipankkeja ja ohjaamaan tulostustilaukset itselleen.

2010-luku. Älypuhelimet tulevat

Älypuhelimien myötä myös projektipankkien piti muuttua. Niiden piti tukea puhelimien pientä näyttöä.

Tämä mahdollisti sen, että työmaalla voitiin lisätä kuvia projektipankkiin suoraan puhelimesta ilman, että niitä piti ensin siirtää tietokoneelle. Myös työmaapäiväkirjan ja turvallisuusmittauksien täyttäminen oli mahdollista suoraan puhelimella.

2024

Ensimmäisistä projektipankeista on kehitytty paljon. Projektipankit ovat turvallisempia, nopeampia ja käyttäjäystävällisempiä. Silti, lähes 30 vuotta myöhemmin, projektipankeissa on lähes samat ominaisuudet; dokumenttienhallinta, työmaapäiväkirja, TR/MVR mittaus ja sähköinen kilpailutus. Ovatko projektipankit vain toistensa kopiota, eikä tuotekehitystä ole vaan ominaisuudet kopiodaan kilpailijoilta?

PRO projektipankki

PRO projektipankin kehityksessä on keskitetty siihen, että asiakkailla olisi mahdollisuus korvata eri palveluita yhdellä laajemmalla pilvipalvelulla. Yksi hyvä esimerkki tästä on lomakearkisto, jonka avulla asiakkaat voivat luoda omia lomakkeita, joita voi täyttää tietokoneelle, tabletilla tai puhelimella. Lisäksi palveluun voi liittää erilaisia sensoreita, joilla voi mitata työmaan olosuhteita.

Tilaa ilmainen esittely